Reactie op aanbevelingen m.b.t. Verdichtingsvisie Binnenstad

Reactie op aanbevelingen m.b.t. Verdichtingsvisie Binnenstad