Reactie op brief m.b.t. inspraak tijdens coronacrisis

Reactie op brief m.b.t. inspraak tijdens coronacrisis