Reactie op brief m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

Reactie op brief m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen