Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)

Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)