Tag Archief van: In memoriam

Jan van Schagen (Eindhoven, 1940 – Nuenen, 2022)

In memoriam: Jan van Schagen (Eindhoven, 1940 – Nuenen, 2022)

Jan was een echte Philipsman. Daarmee bedoel ik dat hij eerder voor degelijkheid koos dan voor avontuur. Ik ontmoette Jan voor het eerst bij het Philips Persbureau, dat toen nog aan de Willlemstraat gevestigd was. Als voorlichter, onder andere over de loononderhandelingen, was hij altijd correct, goed geïnformeerd en terughoudend, omdat hij alle journalisten in principe gevaarlijk achtte voor de ‘Company’. Dat was in de tijd dat ik als verslaggever voor Omroep Brabant werkte en Philips aan een wereldwijde vermageringskuur bezig was. Met dramatische gevolgen voor Eindhoven, culminerend in het vertrek van het hoofdkantoor naar Amsterdam.

Toen Jan met pensioen ging, kon hij zich helemaal wijden aan zijn grote passie: de plaatselijke geschiedenis. Peter van den Baar, voorzitter van onze Henri van Abbe Stichting, en ik stonden al snel bij hem op de stoep. Of hij onze perschef wilde worden? Dat deed hij, al was het niet altijd verwachte, initiatiefrijke optreden van onze voorzitter voor hem (als super georganiseerd mens) een voortdurende verrassing. Jarenlang heeft hij met zijn kennis van Eindhoven onze Stichting trouw gediend. Als deskundig vrijwilliger. Zijn kennis van Eindhoven werd aangescherpt in het Regionaal Historisch Centrum, waar hij dagen kon verblijven, werkend aan een of ander boek. Het vlot geschreven meesterwerkje: ‘Arm, arm Eindhoven’ wees onze Brainport/Metropoolregiobewoners er nog eens op dat vóór de vette tijden die we sinds de laatste oorlog mogen beleven in Eindhoven iedere korst brood goud waard was. Eindhoven was eeuwenlang een uitgeplunderd arm gat en dat feit legt nog eens bloot waarom we zo zuinig moeten zijn met wat er uit het verleden nog wel over is. Jan begreep dat als geen ander en was dan ook gaarne bereid (ook weer zonder een cent te vragen) om de 25-jarige geschiedenis van de Henri van Abbe Stichting op te tekenen. Hij deed dat met verve en de gebruikelijke nauwkeurigheid. Het heet: ‘Als de Eindhovense erfgoedwaakhond blaft’.

Het was goed Jan te leren kennen; het was bewonderingwaardig om hem als afgepaste Philips-medewerker binnen onze Stichting te zien transformeren in een opener mens. Een mens dat we in onze Stichting zeker zullen gaan missen. De familie wensen we sterkte. Zij blijven achter in het besef dat Jan er werkelijk tot het einde alles uitgeknepen heeft dat hij in zich had. Jan, bedankt.

Marc van Abbe

Van Abbepenning 2022 voor paviljoen KEVN

Op woensdag 16 november reikte onze voorzitter Wilbert Seuren de tweejaarlijkse Van Abbepenning 2022 uit aan de uitbaters van paviljoen KEVN in de Galileïstraat Eindhoven.

Yingyi Luo en Erik Slijpen namen de bronzen erepenning in ontvangst, woningcorporatie Trudo (eigenaar), architectenbureau Superuse Studios en Buro Lubbers (voor de buitenruimte) kregen een oorkonde. Samen hebben zij de oude basisschool getransformeerd tot een ontmoetingsplek tussen Woensel West en Strijp-S.

 

Lees verder

De creatie past naadloos in deze post-coronatijd. De voormalige school is behouden en getransformeerd in een culturele ontmoetingsplek met ateliers, drie expositieruimtes en horeca in een eigenzinnig paviljoen. Het nieuwe paviljoen is grotendeels gebouwd met hergebruikt materiaal. Het is duurzaam en demontabel. De spanten komen o.a. uit een oude kippenschuur. Deze circulaire ontwerpaanpak heeft geresulteerd in oorspronkelijke en krachtige architectuur.

Het feit dat de initiatiefnemers en uitbaters op bijna alle punten respect hebben gehad voor de bestaande opzet van de school, maakt dat de Van Abbeprijs 2022 ten volle aan hen besteed is. Speciale aandacht verdient de visie achter het ontwerp. De school in probleemwijk Woensel-West werd aangekocht door Trudo en zij nodigde Superuse Studios uit om een ruimtelijke visie te ontwikkelen waarbij extra aandacht geschonken werd aan het ondersteunen van de wijkvernieuwing en het faciliteren van lokale initiatieven.

 

De school werd liefdevol gereconstrueerd. De originele gangstructuur van de corridorschool uit 1930 bleef behouden. De wijze waarop omgegaan is met de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe paviljoen is lovenswaardig. Door de gang van de school te openen aan de achterzijde ontstaat naast het paviljoen ook een nieuw intiem buurtplein. Door de transformatie van de onderste klaslokalen tot expositieruimte voor kunstenaars werd kunst dichter bij de mensen gebracht. Aan de andere zijde van het paviljoen zijn de bestaande bomen behouden en ontstond een openbaar parkje.

 

Samengevat is het project een voorbeeld geworden van zinvolle, eigentijdse herbestemming. Een oud gebouw werd niet gezien als sta-in-de-weg, maar als een kans om de wijk te verrijken. Daarom verdienen de initiatiefnemers van dit ongewone en avontuurlijke plan de Henri van Abbeprijs 2022. De voorbijganger kan door deze verbouwing nog jarenlang ervaren hoe creatieve ontwerpkracht een positieve impact heeft op de stad en de leefbaarheid in de wijk.