Hallo daar!

De Genneper Parken (in het vervolg GP genoemd) zijn onder meer door hun ligging cruciaal voor leven en welzijn van de Eindhovenaren. Ze vormen de groene longen van de stad als belangrijk onderdeel van de groene wig die loopt van het centrum van de stad tot aan de gemeentegrens, ze zijn een voor publiek toegankelxn groen en rust in een groeiende, verstedelijkende stad, en ze zijn door hun aard en historie binnen de Brabants landschapsontwikkeling van cruciaal belang voor de natuur-ecologische ontwikkeling van de stad en de regio. Al deze kenmerken maken het tot een waardevol cultuurhistorisch groengebied voor Eindhoven en uniek in Nederland