Van Abbepenning 2022 voor paviljoen KEVN

Op woensdag 16 november reikte onze voorzitter Wilbert Seuren de tweejaarlijkse Van Abbepenning 2022 uit aan de uitbaters van paviljoen KEVN in de Galileïstraat Eindhoven.

Yingyi Luo en Erik Slijpen namen de bronzen erepenning in ontvangst, woningcorporatie Trudo (eigenaar), architectenbureau Superuse Studios en Buro Lubbers (voor de buitenruimte) kregen een oorkonde. Samen hebben zij de oude basisschool getransformeerd tot een ontmoetingsplek tussen Woensel West en Strijp-S.

De creatie past naadloos in deze post-coronatijd. De voormalige school is behouden en getransformeerd in een culturele ontmoetingsplek met ateliers, drie expositieruimtes en horeca in een eigenzinnig paviljoen. Het nieuwe paviljoen is grotendeels gebouwd met hergebruikt materiaal. Het is duurzaam en demontabel. De spanten komen o.a. uit een oude kippenschuur. Deze circulaire ontwerpaanpak heeft geresulteerd in oorspronkelijke en krachtige architectuur.

Het feit dat de initiatiefnemers en uitbaters op bijna alle punten respect hebben gehad voor de bestaande opzet van de school, maakt dat de Van Abbeprijs 2022 ten volle aan hen besteed is. Speciale aandacht verdient de visie achter het ontwerp. De school in probleemwijk Woensel-West werd aangekocht door Trudo en zij nodigde Superuse Studios uit om een ruimtelijke visie te ontwikkelen waarbij extra aandacht geschonken werd aan het ondersteunen van de wijkvernieuwing en het faciliteren van lokale initiatieven.

De school werd liefdevol gereconstrueerd. De originele gangstructuur van de corridorschool uit 1930 bleef behouden. De wijze waarop omgegaan is met de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe paviljoen is lovenswaardig. Door de gang van de school te openen aan de achterzijde ontstaat naast het paviljoen ook een nieuw intiem buurtplein. Door de transformatie van de onderste klaslokalen tot expositieruimte voor kunstenaars werd kunst dichter bij de mensen gebracht. Aan de andere zijde van het paviljoen zijn de bestaande bomen behouden en ontstond een openbaar parkje.

Samengevat is het project een voorbeeld geworden van zinvolle, eigentijdse herbestemming. Een oud gebouw werd niet gezien als sta-in-de-weg, maar als een kans om de wijk te verrijken. Daarom verdienen de initiatiefnemers van dit ongewone en avontuurlijke plan de Henri van Abbeprijs 2022. De voorbijganger kan door deze verbouwing nog jarenlang ervaren hoe creatieve ontwerpkracht een positieve impact heeft op de stad en de leefbaarheid in de wijk.