Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de ring 2019

Zienswijze m.b.t. voorontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de ring 2019